Tešíme sa z vašej návštevy na našej webovej stránke. Veľmi si vážime vašu dôveru s poskytnutím údajov o vás. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne, chceme, aby ste sa cítili pri návšteve bezpečne a pohodlne.

Osobné údaje, ktoré získame pri návšteve stránok spracúvame v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných spoločností, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje.

 

Získavanie a správa osobných údajov

Pri vašej návšteve našich webových stránok zaznamenávajú servery okrem iného údaje o vami používanom prehliadači, operačnom systéme, web stránku odkiaľ ste k nám prišli, časový údajov vašej návštevy či IP adresy.

Osobné údaje sa zaznamenávajú iba vtedy, ak nám ich poskytnete z vlastnej vôle vypísaním dotazníka, vyplnením registrácie, pri aktívnej komunikácií cez chat, e-mail a podobne. Ak ste prihlásený zákazník evidujeme aj údaje o vašich nákupoch, objednávkach, kontaktné a fakturačné údaje a všetky informácie, ktoré súvisia s vybavením vašej objednávky.

 

Použitie osobných údajov

Vaše osobné údaje požijeme na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu a podporu, na marketingové účely iba v takom rozsahu, aký je na to potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym inštitúciám nasleduje výhradne v rámci zákonov. Naši spolupracovníci, obchodníci a agentúry, s ktorými spolupracujeme sú viazaní k diskrétnosti.

 

Použitie na marketingové účely

Vaše údaje chceme využívať na to, aby sme vás mohli informovať o výrobkoch a službách našej spoločnosti. Ak by ste nesúhlasili s ich zasielaním, kedykoľvek nám to môžete oznámiť a my vaše údaje zablokujeme pre ďalšie marketingové používanie.

 

Bezpečnosť

Na ochranu osobných údajov používame bezpečnostné opatrenia v súlade so zákonom, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb.

 

Právo na informácie

Na požiadanie vám písomne oznámime, či máme o vás zaznamenané osobné údaje a o aké údaje sa jedná. Ak ste zaregistrovaní ako užívatelia, ponúkame vám aj možnosť samostatného náhľadu do údajov a ich prípadné vymazanie alebo zmenu. V prípade potreby ich na požiadanie opravíme či vymažeme.

 

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť zodpovedného pracovníka v našej spoločnosti.